FAQ om å være student-athlete i USA

Få svar på de vanligste spørsmålene om college-idrett, hvordan man får idrettsstipend, og hvordan det er å være utøver på college!

En «student-athlete» er en student som driver med idrett på et universitet i USA samtidig som man studerer. Konseptet med å være en student-athlete er utbredt i USA og Canada, takket være landenes idrettssystemer, som også tilbyr muligheten for at studenter blir belønnet med idrettsstipender for å hjelpe til med å finansiere studier og idrettssatsning.

Ja, norske og internasjonale studenter er kan også bli rekruttert på et idrettsstipend. Keystone Sports har mer enn 20 års erfaring med å hjelpe idrettsutøvere fra hele verden med å kombinere idrett med høyere utdanning i USA og Canada. Fyll ut vårt vurderingsskjema, så vil våre eksperter evaluere dine stipendmuligheter gratis!

Det er flere måter å bli rekruttert av en trener og få et stipend på. Med Keystone Sports sin rekrutteringstjeneste for college-idrett, kobler våre konsulenter deg vellykket til trenere over hele USA og Canada, alt basert på dine ønsker, ferdigheter og behov.

Vi anbefaler at du starter prosessen alt mellom 8 måneder til 2 år før avreise. Hver prosess er ulik og vil kreve en ulik tidshorisont. Ved å starte prosessen tidlig vil du ha nok tid til alle de nødvendige fasene av prosessen. Med Keystone Sports har du et dedikert team som støtter deg hele veien. Fra å finne din drømmeskole og komme i kontakt med din fremtidige trener til å forberede deg til opptaksprøver (TOEFL/Duolingo og SAT) og fullføre det nødvendige papirarbeidet for studentvisumet og universitetssøknaden din.

Du kan skaffe deg idrettsstipend for over 20 idretter. Finn ut mer om de ulike college-idrettene her. Vi hos Keystone Sports har erfaring med å støtte utøvere fra alle typer idrettsbakgrunner – vi finner den optimale løsningen for deg!

Collegerekruttering referer til prosessen der en representant (gjerne en trener) for et universitet rekrutterer en utøver til å spille for deres universitetslag. Denne representanten, ofte lagets trener, kan oppdage utøvere ved vanlige konkurranser og turneringer. Andre gode muligheter for rekruttering er å delta på showcases der trenere er invitert av rekrutteringsformål. En annen måte å øke sjansene for å bli oppdaget på er å være en del av Alliance-appen – vår app for rekruttering av student-athletes som brukes av over 2000 amerikanske trenere.

Det er ulike universitetsdivisjoner fordi det er ulike organisasjoner for collegeidretten. De to største er NCAA ( National Collegiate Athletic Association) og NAIA ( National Association of Intercollegiate Athletics). Det er tre NCAA-divisjoner (D1, D2 og D3). I NAIA er det en samlet divisjon. Du finner også NJCAA (National Junior College Athletic Association), den organiserer idretten ved community colleges og junior colleges i USA – som for mange er en flott mulighet. 

NCAA og NAIA er to forskjellige organisasjoner organiserer collegeidrett i USA. De har sine egne sett med regler, forskrifter, vilkår, idrettsstipend og divisjoner for college-idrett. Det er universiteter over hele USA som er del av både NCAA og NAIA, der både det akademiske og sportslige nivået vil variere på tvers av organisasjonene og innad i divisjonene. 

Et idrettsstipend er økonomisk støtte som tildeles idrettsutøvere som har blitt rekruttert av en college trener for å være utøver ved et av skolens idrettslag. 

 
 

Idrettsstipend hjelper idrettsutøvende studenter med å dekke en andel av kostnadene for skolepenger, kost og losji, bøker, og utgifter knyttet til å drive med sin idrett. Stipend kan være enten fulle («full ride scholarships») eller dekke en prosentandel av den totale kostnaden.

For å kunne bli rekruttert på et idrettsstipend, trenger du en god sportslig bakgrunn i din idrett, både tidligere og nåværende. I tillegg trenger du en god akademisk profil, som inkluderer karaktersnitt, men også resultater på ulike engelsk tester for universitetene. Det er en stor variasjon på både sportslige og akademiske krav på tvers av de tusenvise universitetene i USA som tilbyr college idrett.

Ja, ulike stipender kan kombineres, for eksempel et idrettsstipend og et akademisk stipend kan slås sammen. Dette lar deg maksimere fordelene og den økonomiske støtten under studiene i utlandet.

Keystone Sports

About us

Sport scholarships

COLLEGE SPORTS

Pursue Podcast

NEWS and EVENTS

Contact