Keystone Sports Denmark

København
Njalsgade 21F, 6. sal. 2300, Danmark

Keystone Sports Denmark

København
Njalsgade 21F, 6. sal. 2300, Danmark

Siden oppstarten i 2007 har CSUSA gjort det mulig for over 2 500 idrettsutøvende studenter fra Skandinavia, Storbritannia og Irland å kombinere collegeidrett med studier i USA. CSUSA ble en del av Keystone Sports siden 2021 og fortsetter sitt oppdrag med å hjelpe studenter med å bli student-athletes – nå som Keystone Sports Sweden, Keystone Sports Norway, Keystone Sports Denmark og Keystone Sports United Kingdom.

Keystone
Sports
Norway

Keystone
Sports
Sweden

Oppdag
flere
kontorer

Keystone Sports

About us

Sport scholarships

COLLEGE SPORTS

Pursue Podcast

NEWS and EVENTS

Contact